اهداف

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تأمین به‌موقع، سریع و توأم با تضمین کیفیت محصولات شرکت‌های اومتا، بروگارولاس، آواس، زوتس

 
 آموزش‌های فنی و ارائه خدمات مهندسی درزمینهٔ انتخاب و نگهداری روانکارهای صنعتی

 
 مشاوره، ساخت، تأمین سازه‌های تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

Search